Děkujeme za podporu v roce 2022

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2022

KPVP 4/22 - Podpora vzniku nebo udržitelnosti výrobního programu nebo služby, které umožní pracovní uplatnění osobám se zdravotním postižením

Chráněné dílny jsou velkým přínosem pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, jelikož jsou obtížně umístitelné na volném trhu práce. Úkolem tohoto dotačního programu jsou nákupy drobného dlouhodobého hmotného majetku, který  zabezpečí rozvoj a udržitelnost našich chráněných dílen. Zároveň umožní našemu sociálnímu podnikání obnovit potřebné stroje, nářadí, které j...

Projekty 2021

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2021

Tento dotační titul je realizován v období 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a je zaměřen na udržitelnost výrobních programů a dodávaných služeb chráněných dílen. To vše s cílem udržet a vytvářet pracovní příležitosti osobám, které mají zdravotní postižení a nelze je běžně umístit na trhu práce.

Díky realizaci tohoto projektu jsme mohli zvýšit kvalitu zakázek, otevřeli jsme možnost začlenění do pracovního procesu všem našim zaměstnancům a nabídli jsme jim příležitost vyzdvihnout své dovednosti. To vše díky novým strojům...

Neváhejte nás kontaktovat

Nenašli jste zde, co jste hledali? Máte zájem o jiné varianty výrobků, jiný vzor, nebo design? Jsme schopni vyrobit výrobky dle vašich požadavků a parametrů. Neváhejte nás kontaktovat, využijte kontaktní formulář.

Co je to “Chráněná dílna”?

Chráněné dílny jsou pracoviště provozované právnickými a fyzickými osobami, vymezené na základě dohody s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním. Základní podmínkou je zaměstnávat v chráněné dílně nejméně 50 % zdravotně znevýhodněných zaměstnanců. Do chráněných dílen jsou zařazovány zejména takové osoby se zdravotním znevýhodněním, které mohou podávat jen zmenšený pracovní výkon a nelze je umístit na volných pracovních místech na trhu práce. Zdravotně znevýhodněné osoby mají v současné době velice složité uplatnění na trhu práce. Je proto potěšitelné, že se Charitě sv. Alexandra daří plnit cíl poskytování p...

Charita Sv. Alexandra

Charita sv. Alexandra byla registrována jako právnická osoba - organizační složka církve v rejstříku Ministerstva kultury dne 29. 5. 2001 dle zákona č. 308/1991 Sb. pod registračním číslem 8/1-08-720/2001. Dne 1. června 2001 pak Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský vydal zakládací listinu Charity sv. Alexandra. Charita sv. Alexandra sídlí v areálu bývalého uhelného hlubinného dolu Alexandr v Ostravě - Kunčičkách na ulici Holvekova 651/28. Tento areál byl v roce 2001 prohlášen Ministerstvem kultury kulturní památkou pod rejstříkovým číslem 10423/8-3329. První budovou, která Charita sv. Alexandra získala koupí byla "Kovárna". V té od začátku sídlí Chráněná díl...