Neváhejte nás kontaktovat

Nenašli jste zde, co jste hledali? Máte zájem o jiné varianty výrobků, jiný vzor, nebo design? Jsme schopni vyrobit výrobky dle vašich požadavků a parametrů. Neváhejte nás kontaktovat, využijte kontaktní formulář.

Co je to “Chráněná dílna”?

Chráněné dílny jsou pracoviště provozované právnickými a fyzickými osobami, vymezené na základě dohody s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním. Základní podmínkou je zaměstnávat v chráněné dílně nejméně 50 % zdravotně znevýhodněných zaměstnanců. Do chráněných dílen jsou zařazovány zejména takové osoby se zdravotním znevýhodněním, které mohou podávat jen zmenšený pracovní výkon a nelze je umístit na volných pracovních místech na trhu práce. Zdravotně znevýhodněné osoby mají v současné době velice složité uplatnění na trhu práce. Je proto potěšitelné, že se Charitě sv. Alexandra daří plnit cíl poskytování p...

Charita Sv. Alexandra

Charita sv. Alexandra byla registrována jako právnická osoba - organizační složka církve v rejstříku Ministerstva kultury dne 29. 5. 2001 dle zákona č. 308/1991 Sb. pod registračním číslem 8/1-08-720/2001. Dne 1. června 2001 pak Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský vydal zakládací listinu Charity sv. Alexandra. Charita sv. Alexandra sídlí v areálu bývalého uhelného hlubinného dolu Alexandr v Ostravě - Kunčičkách na ulici Holvekova 651/28. Tento areál byl v roce 2001 prohlášen Ministerstvem kultury kulturní památkou pod rejstříkovým číslem 10423/8-3329. První budovou, která Charita sv. Alexandra získala koupí byla "Kovárna". V té od začátku sídlí Chráněná díl...