O nás

Charita sv. Alexandra sídlí v areálu bývalého dolu Alexandr v Ostravě Kunčičkách. 1. června 2001 Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský vydal zakládací listinu. Ve stejném roce byl areál prohlášen Ministerstvem kultury kulturní památkou. V létech 2005 až 2015 budovy       v areálu, které byly převážně v desolátním stavu, prošly celkovou rekonstrukcí. Budovy byly uvedeny do původního historického stavu, postupně zařízeny stolařskou chráněnou dílnou, textilní chráněnou dílnou, keramickou chráněnou dílnou, chráněnou dílnou pro zpracování kůže, chráněnou dílnou na zpracování plastů, a to vše včetně veškerého sociálního a technického zázemí. Je zde úspěšně realizován projekt chráněné bydlení. V prostorách OZO je zajištěn provoz chráněné dílny separace odpadů. Další vysunuté pracoviště je v Ostravě Dubině, kde je zajištěno odborné poradenství pro osoby se zdravotním znevýhodněním a středisko podporovaného zaměstnávání Target.  V polovině roku 2017 začaly sloužit uživatelům další dva byty chráněného bydlení v Ostravě Fifejdách.

Charita sv. Alexandra zaměstnává k červnu 2017   celkem 81 zaměstnanců, z nichž 55 zaměstnanců je se zdravotním postižením. Našli zde uplatnění lidé, kteří mají chuť pracovat, avšak jejich hendikep je na trhu práce znevýhodňuje. Je velmi pozitivní, že i přes tuto skutečnost jsou služby a výrobky chráněných dílen Charity sv. Alexandra na velmi vysoké úrovni a dokážou konkurovat v tvrdém tržním prostředí. Obchodními partnery a zákazníky dílen Charity sv. Alexandra jsou převážně společensky odpovědné organizace, firmy, společnosti, ale také i jednotlivci. Hlavní devízou je zakázková výroba a služby přizpůsobené na míru požadavkům zákazníků. Spoustu výrobků si zákazníci mohou koupit i v našem obchůdku  v prostorách Charity sv. Alexandra v Ostravě Kunčičkách, nebo na různých jarmarcích a příležitostných prodejích o Vánocích, Velikonocích, atd.

Stolařská chráněná dílna sídlí v budově chráněné kulturní památky „Kovárna“, která byla v létech 2004-2005 celkově rekonstruována a upravena na bezbariérový přístup včetně speciálního výtahu pro zdravotně znevýhodněné zaměstnance. Je vybavena moderními stroji, které umožňují dosáhnout vysoké kvality výrobků jak  z lamina, tak masivu. Dá se říci, že současný strojový park této chráněné dílny je nadstandardní a tím příznivě ovlivňuje kvalitu výrobků. (nová formátovací pila, nově vybudovaná lakovna s vysokotlakým nástřikem atd.). Prvořadým úkolem je kvalita výrobků a tím spokojenost našeho zákazníka. Vlastní provedení zakázky provádějí a zodpovídají za ni vyučení stolaři  s dlouholetou praxí, zaměstnanci s tělesným znevýhodněním jsou jim k dispozici k pomocným pracím. Každá zakázka má svého konkrétního zodpovědného zhotovitele. Z výše uvedeného je zřejmé, že ve většině případů se jedná o práci na zakázku. Na základě dlouhodobé praxe jsou zaměstnanci schopni se přizpůsobit různým požadavkům objednavatele. 

Výrobní program zaměstnanců chráněné textilní dílny je realizován pod odborným dohledem a je tvořen vlastní produkcí i prací na zakázku, dle požadavku zákazníka. Dílna je vybavena šicími stroji na zpracování tkanin, pletenin a speciálním vyšívacím strojem. Práce v dílně má pravidelný charakter od pondělí do pátku v čase od 6:00 do 14:00 hodin. Výrobky jsou distribuovány přímo zákazníkovi nebo do obchodní sítě mj. specializované na prodej výrobků osob se zdravotním postižením. Prodej výrobků probíhá též na různých trzích (např. vánočních), výstavách či podnikových akcích. Rozměry a materiál každého výrobku lze upravit dle potřeb zákazníka!Každý výrobek je originál!                                                              

Nabízíme možnost vyšití Vašeho firemního loga na výrobky, případně jiné dekorování výrobků pomocí vyšívacího stroje.

Kůže je jeden z nejodolnějších přírodních materiálů a projde mnohokrát rukama řemeslníka, než se z ní vytvoří originální výrobek, který může sloužit jako dekorace, nebo i k užitku. V naší kožedělné dílně zpracováváme originální požadavky zákazníků, které jsou převážně i ručně šité, ručně barvené nebo i zdobené. Limity jsou pouze v naší mysli.

Keramická chráněná dílna nabízí seberealizaci umělecky nadaným pracovníkům. Výrobky jsou na velmi vysoké úrovni a patří mezi ně jak dekorativní tak užitkové „kousky“.  Výrobky jsou vyráběny jak na kruhu, tak i na statické podložce. Je možno je vyrobit v mrazuvzdorné variantě pro zahradní dekorativní účely nebo také použít zdravotně nezávadné glazury, které jsou určeny i do myčky. Kreativitě se meze nekladou. Stačí objednat.

Chráněná dílna separace odpadů, zpracování plastů, montážních a demontážních prací je zaměřena na poskytování zaměstnání osob se zdravotním znevýhodněním v oblasti demontáže, vytřiďování, předúpravy a ekologické likvidace specifického odpadu a dalších aktivitách ekologického charakteru například pro automobilový průmysl. Tyto činnosti vyžaduje vysoký podíl jednoduché, nenáročné až středně těžké fyzické práce, s převahou práce ruční. Z těchto důvodů je pro zdravotně znevýhodněné osoby vhodná.

Posláním Chráněného bydlení je umožnit lidem s chronickým duševním onemocněním, prostřednictvím pobytové sociální služby rozvíjet a podporovat jejich schopnosti a dovednosti do té míry, aby byli schopni zvládnout nároky samostatného bydlení a života v přirozeném prostředí. Služba je určena mužům i ženám ve věku 19–55 let s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje Ostravy a okolí, kteří trpí dlouhodobým duševním onemocněním z okruhu schizofrenních poruch, afektivních poruch a některými poruchami osobnosti a vyžadují pomoc jiné fyzické osoby při:

osobní hygieně a zajištění podmínek pro osobní hygienu

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

poskytnutí ubytování

zajištění chodu domácnosti

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

sociálně terapeutických činností

uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Nabízíme tyto služby:

ubytování

pomoc při zajištění stravy

pomoc při zajištění chodu domácnosti

pomoc při osobní hygieně a zajištění podmínek pro osobní hygienu

sociálně terapeutické činnosti

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Ubytování je poskytováno v jednolůžkovém a dvoulůžkových pokojích, jejichž součástí jsou společné prostory kuchyně, společenské místnosti a hygienické zázemí. Byty i pokoje jsou vybaveny nábytkem, lůžkovinami, domácími spotřebiči a nádobím.

Součástí chráněného bydlení jsou i dva samostatné byty v centru Ostravy, kde je ze strany pracovníků chráněného bydlení poskytována nižší míra podpory a uživatelé se zde mohou připravovat na přechod do samostatného bydlení. Před nastěhováním do těchto bytů musí uživatel projít chráněným bydlením v Ostravě – Kunčičkách, kde se na přechod dlouhodobě a cílevědomě připravuje.

Kapacita chráněného bydlení je 9 osob. Kapacita chráněného bydlení s nižší mírou podpory je 2 osoby.

Poradna charity sv. Alexandra

Co je naším posláním?

Pomáhat osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci tak, aby nalezly vhodné řešení.

Osobám, které svou situaci nemohou v dané chvíli zvládnout vlastními silami ani za pomoci svých blízkých.

Komu jsou naše služby určeny?

Osobám starším 18 let, které se ocitly v nepříznivé životní situaci.

Osobám se zdravotním znevýhodněním starší 18 let. (Znevýhodnění vzniklé na základě psychického

onemocnění, postižení, úrazu, nemoci, degenerativních změn apod.)

Osobám blízkým výše uvedených osob (například rodičům, dětem, přátelům apod.)

Co nabízíme?

Dluhové poradenství: insolvence, oddlužení

Sociální poradenství: sociální a zdravotnické služby, státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi,

pojištění (důchodové, zdravotní) aj.

Právní poradenství: občanské právo, pracovně-právní vztahy, sociální zabezpečení a pod.

Poradenství v oblasti:Invalidní důchody, příspěvek na péči aj.

Pracovní poradenství: pomoc při sepsání životopisu, motivačního dopisu aj.

Poradenství v oblasti: bydlení, volného času atd.

Pomoc s vyřízením osobních záležitostí: vyplňování formulářů, sepisování žádostí atd.

Poskytované služby jsou anonymní a bezplatné!

TARGET -Podporované zaměstnávání

Nedaří se vám nalézt vhodné zaměstnání? Máte zdravotní omezení? Potřebujete podpořit? Zkuste podporované zaměstnávání!

KOMU JE SLUŽBA URČENA?

Služba je určena lidem s duševním onemocněním nebo jiným zdravotním znevýhodněním starším 18-ti let žijícím na území města Ostravy a okolí, kteří chtějí pracovat na otevřeném trhu práce. Podmínkou přijetí do služby je stabilizovaný zdravotní stav podložený doporučením lékaře.

CO U NÁS MŮŽETE ZÍSKAT?

 Podporu při hledání vhodného pracovního uplatnění

 Nácvik dovedností spojených s hledáním práce (vyhledávání inzerátů, psaní životopisu, motivačního dopisu, příprava na pracovní pohovor)

 Podporu či doprovod při jednání se zaměstnavateli nebo na úřadě

 Podporu při uzavírání pracovní smlouvy a dalších náležitostí spojených s nástupem do zaměstnání

 Asistenci při zapracování na novém pracovišti

 Dlouhodobou podporu pro udržení si pracovního místa, pomoc při řešení obtíží na pracovišti, pomoc při komunikaci se zaměstnavatelem

 Podporu v oblastech, které nepřímo souvisejí s hledáním zaměstnání